با حکم پیروزحناچی، علیرضا صادقی "مدیرکل حریم شهر تهران" شد.
مدیرکل حریم شهر تهران منصوب شد
مدیرکل حریم شهر تهران منصوب شد

به گزارش افلاکیون، دکتر پیروز حناچی شهردار تهران طی حکمی علیرضا صادقی را به‌عنوان “مدیرکل حریم شهر تهران” منصوب کرد متن حکم بدین شرح است:

جناب آقای علیرضا صادقی

  بنا به پیشنهاد معاون محترم شهرسازی و معماری و با توجه به سوابق و تجارب جناب‌عالی، به‌موجب این حکم به‌عنوان «مدیرکل حریم شهر تهران» منصوب می‌شوید.

 انتظار می‌رود با بهره‌گیری از توانمندی نیروهای متخصص و متعهد شهرداری، در جهت تحقق اهداف ذیل همه توان و تجربه خویش را به‌کارگیرید.

۱-آشکار نمودن اهمیت حفاظت و تبیین نقش حریم در توسعه پایدار شهر تهران

۲-تلاش در جهت تهیه طرح‌های شهری مرتبط با حریم و پیگیری تصویب و اجرای آن‌ها

۳-تدوین برنامه‌های متناسب با رویکرد حفاظت فعال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های حریم در ایجاد فضاهای تفرجگاهی و تفریحی برای شهروندان پایتخت

۴-تعامل سازنده با دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نهادهای مسئول در حریم،‌ همسو نمودن اقدامات و زمینه‌سازی برای استقرار مدیریت یکپارچه در حریم شهر

  توفیقات روزافزون جنابعالی را در ایفای کامل مسئولیت محوله و در راستای تحقق شعار «تهران، شهری برای همه» از خداوند متعال مسألت دارم.