رئیس دانشگاه تهران گفت: در حال حاضر مخالف شیوه فعلی پذیرش دانشجویان دکتری هستیم و بایستی دانشگاه‌ها خودشان در این زمینه تصمیم گیری کنند.
مخالف شیوه فعلی پذیرش دانشجویان دکتری هستیم
مخالف شیوه فعلی پذیرش دانشجویان دکتری هستیم

به گزارش افلاکیون، محمود نیلی احمد آبادی رئیس دانشگاه تهران درباره شیوه پذیرش دانشجویان دکتری اظهار کرد: با شیوه فعلی پذیرش دانشجویان مقطع دکتری مخالف هستیم.

او افزود: شیوه پذیرش دانشجویان دکتری باید بر اساس رزومه انجام شود و آزمون و … در این بخش نباید زیاد مرسوم باشد.

نیلی تصریح کرد: امتحانات عمومی برای سطح ارزیابی دانش و سطح عمومی افراد امری لازم و ضروری است و در نهایت دانشگاه‌ها باید در پذیرش دانشجویان دکتر تصمیمات پایانی را بگیرند و باید گفت که شیوه فعلی مورد تایید ما نیست.