هرچند ممکن است دولتی‌ها مدنظر داشته باشند که از مذاکرات جدید در احیای گفتمانی خود و تقویت کاندیدای انتخاباتی‌شان در انتخابات پیش رو استفاده کنند ولی مجلس با نظارت خود اجازه نخواهد داد که منافع ملی فدای اهداف انتخاباتی دولتی‌ها شود.
مجلس اجازه نخواهد داد که منافع ملی فدای اهداف انتخاباتی دولتی‌ها شود/ دولت در مذاکرات وین موظف به تبعیت از اصول راهبردی رهبری و مصوبه مجلس است
مجلس اجازه نخواهد داد که منافع ملی فدای اهداف انتخاباتی دولتی‌ها شود/ دولت در مذاکرات وین موظف به تبعیت از اصول راهبردی رهبری و مصوبه مجلس است

به گزارش افلاکیون، دکتر ابراهیم رضایی عضو‌ کمیسیون‌ امنیت‌ ملی‌ و سیاست خارجی مجلس درباره مذاکرات برجامی ایران و گروه ۱+۴ در وین اظهار داشت: دولت با وجود بدعهدی های ایالات متحده و تجربه تاریخی که ما از مذاکره با آنها داریم معتقد است که رویکرد جدیدی در دولت بایدن در حال شکل گیری است. البته این نوع نگاه را ما قبول نداریم و معتقدیم که رویکرد راهبردی سیاستمداران ایالات متحده در دولت بایدن شبیه دولت ترامپ است، ممکن است از حیث شکلی و تاکتیکی تفاوت هایی را داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها چه در دولت قبلی و چه در دولت جدید برجام را محلی برای افزایش فشار و افزایش مطالبات از ایرانی‌ها می‌دانستند، تصریح کرد: تا به امروز هم دولت آقای بایدن نشان داده که به دنبال این است که با بازگشت به برجام بتواند فشارها را بر جمهوری اسلامی افزایش دهد.

عضو‌ کمیسیون‌ امنیت‌ملی‌ مجلس با تاکید بر اینکه رفع تحریم‌ها لازمه بازگشت آمریکا به برجام است، خاطرنشان کرد: راهبرد اعلامی مقام معظم رهبری در ۱۹ دی ماه ۹۹ و طرح راهبردی لغو تحریم‌ها مصوبه مجلس شورای اسلامی اصول غیرقابل تغییر جمهوری اسلامی است و دولت موظف است که در مذاکرات وین از آنها تبعیت کند. اجازه مذاکره در این چهارچوب اعلامی به دولت با این هدف می باشد که در آینده دولتی ها مدعی بسته شدن دست آنها در مذاکرات نگردند و به عبارت ساده فردا نگویند می‌توانستیم و می‌خواستیم ولی نگذاشتند.

رضایی در پایان با بیان اینکه نباید منافع ملی فدای اهداف انتخاباتی شود، گفت: هرچند ممکن است دولتی‌ها مدنظر داشته باشند که از مذاکرات جدید در احیای گفتمانی خود و تقویت کاندیدای انتخاباتی‌شان در انتخابات پیش رو استفاده کنند ولی مجلس با نظارت خود اجازه نخواهد داد که منافع ملی فدای اهداف انتخاباتی دولتی‌ها شود. دولتی‌ها باید به استفاده از ظرفیت داخلی اعتماد داشته و باید به این نتیجه برسند که در فرصت محدود پیشرو بهترین راهکار تکیه بر داشته های داخلی است.