مبنای ارزیابی دولتمردان از وضعیت اقتصادی ایران چیست؟
مبنای ارزیابی دولتمردان از وضعیت اقتصادی ایران چیست؟
در ارزیابی عملکرد دولت، رشد اقتصادی منفی بین الملل مبنای ارزیابی است و یا مثبت داخل منتسبین به دولت؟

به گزارش افلاکیون کاظم معتمدی مدیر مسئول سایت خبردون طی یاد داشتی نوشت: چندی پیش گروه بانک جهانی یا همان WBG بعنوان یکی از مراجع مستقل و هماهنگ با سیاست های کلی بانک ها، طی گزارشی، وضعیت اقتصادی ایران را منتشر نمود و پیش بینی رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۹ را بالغ بر ۴ درصد منفی محاسبه و گزارش نمود.
متقابلاً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روز یکشنبه با انتشار یک پیام اینستاگرامی منتسب به رئیس کل آن بانک، رشد اقتصادی کشور را طی شش ماهه نخست سال ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه آن در سال ۱۳۹۸، بدون در نظر گرفتن درآمد نفتی، ۱/۴ درصد مثبت ارزیابی و گزارش نمود .
به نظر می رسد به هنگام مقایسه نسبت های فوق که هر دو توسط مراجع رسمی بین المللی و داخلی منتشر گردیده است، طلایه داران اقتصادی و مالی کشور می باید، شفافیت در محاسبات و چگونگی کشف درصد رشد مثبت اقتصادی را جهت آحاد مردم جامعه و استفاده کنندگان داخلی و خارجی ارائه نمایند تا بتوانند در رویارویی در مجامع رسمی مالی و اقتصادی خارجی از عملکرد خود دفاع نمایند زیرا در غیراینصورت در معاملات و مبادلات بین المللی می باید دم خروس گزارشات بین المللی را با آثار و تبعات منفی آن پذیرفت و در مبادلات داخل که تاثیر چندانی بر بهبود درآمد ارزی کشور ندارد، می باید قسم ابوالفضل را مبنا قرار داد.
در اینجا این سوال مطرح می گردد که:
در ارزیابی عملکرد دولت، رشد اقتصادی منفی بین الملل مبنای ارزیابی است و یا مثبت داخل منتسبین به دولت؟