لینک شدن مغز ۲ انسان باهم از طریق اینترنت! (فیلم)
لینک شدن مغز ۲ انسان باهم از طریق اینترنت! (فیلم)
لینک شدن مغز دو نفر از طریق اینتر نت امکان پذیر می شود

افلاکیون– رابط مغز و رایانه یا BCI به تازگی وارد عرصه جدیدی به نام Brain-to-Brain interface شده و سعی دارد از طریق اینترنت، تله‌پاتی را به صورت علمی تحقق بخشند! در این آزمایش دو استاد دانشگاه در دو اتاق مجزا نشسته‌اند. استاد اول فکر می‌کند تا محرکی را فعال کند و استاد دوم انگشتش بدون اراده خود پس از فعال‌سازی آن محرک، دکمه شلیک را می‌زند.