قیمت طلا امروز شنبه ۱۷ آبان ماه
قیمت طلا امروز شنبه ۱۷ آبان ماه
نرخ فروش سکه طرح جدید صبح امروز شنبه به ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید و سکه طرح قدیم با قیمت ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فروخته شد.

به گزارش افلاکیون، سکه طرح جدید صبح امروز با قیمت ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود

قیمت سکه و طلا امرو؛ نرخ خرید و نرخ فروش

سکه طرح قدیم
۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

سکه طرح جدید
۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

نیم سکه
شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

شش میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

ربع سکه
چهار میلیون و ۴۸۰ هزار تومان

چهار میلیون و ۹۵۰ هزار تومان

سکه گرمی
دو میلیون تومان

دو میلیون و ۲۵۰ هزار تومان

مثقال طلا ۱۸ عیار

چهار میلیون و ۸۷۵ هزار تومان

گرم طلا ۱۸ عیار

یک میلیون و ۱۲۵ هزار تومان