قیمت خودرو در آخرین روز پاییز
قیمت خودرو در آخرین روز پاییز
امروز قیمت پراید نسبت به دیروز تغییری ارزان شد، بر این اساس پراید، ۱۱۱ ، SE در بازار آزاد 115 میلیون تومان قیمت دارد.

افلاکیون– امروز قیمت پراید نسبت به دیروز تغییری ارزان شد، بر این اساس پراید، ۱۱۱ ، SE در بازار آزاد ۱۱۵ میلیون تومان قیمت دارد.