امروز قیمت پراید نسبت به دیروز تغییری ارزان شد، بر این اساس پراید، ۱۱۱ ، SE در بازار آزاد 115 میلیون تومان قیمت دارد.
قیمت خودرو در آخرین روز پاییز
قیمت خودرو در آخرین روز پاییز

افلاکیون– امروز قیمت پراید نسبت به دیروز تغییری ارزان شد، بر این اساس پراید، ۱۱۱ ، SE در بازار آزاد ۱۱۵ میلیون تومان قیمت دارد.