قاضی مقیسه از دادگاه انقلاب منتقل شد
قاضی مقیسه از دادگاه انقلاب منتقل شد
قاضی مقیسه رئیس شعبه ۲۸ دادگاه عمومی و انقلاب تهران بود. او در یک دهه گذشته سابقه محاکمه افراد مشهوری از جمله ابوالفضل قدیانی و مصطفی تاجزاده را دارد

به گزارش افلاکیون از انتخاب مهدی کشت دار، مدیرعامل خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که قاضی محمد مقیسه به دیوان عالی کشور منتقل شده. به این ترتیب، رفتن او از دادگاه انقلاب رسما تایید شد. امروز همچنین قاضی غضنفرآبادی از سمت ریاست دادگاه انقلاب تهران کنار رفت و جای او را قاضی زرگر گرفت.

امروز در مراسم تودیع قاضی غضنفرآبادی رئیس پیشین دادگاه انقلاب، از قاضی مقیسه تقدیر نیز به عمل آمده بود.
قاضی مقیسه رئیس شعبه ۲۸ دادگاه عمومی و انقلاب تهران بود. او در یک دهه گذشته سابقه محاکمه افراد مشهوری از جمله ابوالفضل قدیانی و مصطفی تاجزاده را دارد.