تصاویری از پاسخ کوبنده انصارالله یمن به عربستان را ببینید. این عملیات باعث تعطیلی چندین فرودگاه در عربستان شد.