عادل فردوسی‌پور در دیدار ۲۰ سال قبل با مقام معظم رهبری دو سوال از ایشان پرسید که جواب‌های جالبی دریافت کرد.