محسن رضایی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم در یک فیلم تبلیغاتی تک به تک را گل کرد.