صحبت‌های علی کریمی پس از ترک مراسم انتخابات فدراسیون فوتبال، درباره جلسه رأی‌گیری را ببینید.