ویدئویی از سرقت اشکار یک سارق در یکی از بانک‌های قم را ببینید.