دقایقی پیش آزادراه غدیر به‌طول ۱۵۸ کیلومتر و ارزش تقریبی ۷ هزار میلیارد تومان به‌صورت ویدئوکنفرانسی توسط رئیس جمهور به بهره‌برداری رسید.این آزادراه ترافیک ۱۴ استان از جمله تهران و البرز را تا حد قابل توجهی کاهش می‌دهد.