تهران- افلاکیون: فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران با اشاره به اینکه کاهش مراجعان سرپایی موجب افزایش اکسیژن، سرم و دارو‌های کرونایی در داروخانه‌ها شده است، گفت: ولی وضعیت بیماران بستری و بیمارستان‌ها با توجه به اقامت طولانی‌تر بیماران کرونای دلتا وخیم است و همچنان این بخش فشار مضاعفی را تحمل می‌کند.
فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا تهران: وضعیت بیمارستان ها وخیم است
فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا تهران: وضعیت بیمارستان ها وخیم است

تهران- افلاکیون: فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران با اشاره به اینکه کاهش مراجعان سرپایی موجب افزایش اکسیژن، سرم و دارو‌های کرونایی در داروخانه‌ها شده است، گفت: ولی وضعیت بیماران بستری و بیمارستان‌ها با توجه به اقامت طولانی‌تر بیماران کرونای دلتا وخیم است و همچنان این بخش فشار مضاعفی را تحمل می‌کند.
زالی با اشاره به واردات و توزیع دارو‌های کرونا و سرم در داروخانه‌ها و مراکز بهداشتی، گفت: خوشبختانه هم اکنون وضعیت توزیع این اقلام در داروخانه‌های تهران نسبت به هفته گذشته بهتر شده‌است.

مسئول ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران با اشاره به اینکه کاهش مراجعان سرپایی موجب افزایش اکسیژن، سرم و دارو‌های کرونایی در داروخانه‌ها شده است، افزود: ولی وضعیت بیماران بستری و بیمارستان‌ها با توجه به اقامت طولانی‌تر بیماران کرونای دلتا وخیم است و همچنان این بخش فشار مضاعفی را تحمل می‌کند.