فرانسه: اتحادیه اروپا در برابر ترکیه بایستد
فرانسه: اتحادیه اروپا در برابر ترکیه بایستد
وزیر مشاور در امور اروپایی فرانسه قاطعیت اتحادیه اروپا در قبال ترکیه را خواستار شد و پیشنهاد اعمال تحریم علیه آنکارا را مطرح کرد.

«کلمان بونو» وزیر مشاور در امور اروپایی فرانسه، از اتحادیه اروپا خواست موضع قاطعانه‌ای را در برابر ترکیه اتخاذ کند.
وی در این باره افزود: در کوتاه‌مدت باید نشانه‌هایی مبنی بر قاطعیت از خود بروز دهیم و موضوع اعمال تحریم‌ها هم در دست بررسی قرار خواهد گرفت.

کد خبر: ۱۰۵۰