جایزه جوانان نو آور خلاق طی فراخوانی از جوانان 18 تا 35 سال خواست تا آثار خود را به دبیر خانه این جشنواره ارسال کنند. دبیر خانه جایزه جوان نو آور خلاق فرا خوان داد
فراخوان جایزه جوان نوآور خلاق
فراخوان جایزه جوان نوآور خلاق

به گزارش افلاکیون، جایزه جوانان نو آور خلاق طی فراخوانی از جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال خواست تا آثار خود با محوریت اجتماعی، از تاریخ ۲ دی ماه ۹۹ تا ۲ اسفند ۹۹ به دبیر خانه این جشنواره ارسال کنند.

جهت اطلاعات بیشتر به سامانه javanprize.org مراجعه کنید