براساس قانون فردی که غیر رشید است دارای حق و حقوق قانونی است.
غیررشید چه کسی است؟
غیررشید چه کسی است؟

به گزارش افلاکیون، شاید بارها با کلمه غیر رشید در محاکم یا جامعه برخورد کرده باشید و باید بدانید که غیر رشید در حقوق ایران دارای حق و حقوق است.

غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد و منظور از عقل، متعارف عقول است.سفیه در فقه و حقوق مدنی به کسی گفته می‌شود که عادت او اسراف و تبذیر در خرج است و تصرفات مالی او عاقلانه نیست.در قانون،واژه غیررشید با سفیه مترادف است.

در فقه،سفیه به معنای کسی است که اموال خود را در غیر اغراض صحیح و عقلانی صرف می‌کند و صفت و حالتی در او وجود ندارد که موجب حفظ و نگهداری اموالش شده و مانع صرف آنها در راه‌های غیر عقلائی شود.

برخی مواقع انسان ممکن است در معاملات خود فریب خورده و مرتکب اشتباهاتی هم بشود؛ولی این موارد استثنائی، دلیل بر سفاهت شخص نیست.

سفه یک کیفیت نفسانی در انسان است که سبب می‌شود فرد غالبا اموال و حقوق مالی خود را در راه‌هایی که شایستگی اعمال عقلاء را ندارد، مصرف کند.