عکس | فرمول کی‌‌ روش دیگر جواب نمی‌دهد
عکس | فرمول کی‌‌ روش دیگر جواب نمی‌دهد
تیم‌ ملی فوتبال ایران روی لبه صعود حرکت می‌کرد، اما در نهایت به سلامت نگذشت و حذف شد. این صعود می‌توانست راحت‌تر از هر زمانی باشد، اما نشد و آنچه باقی ماند یک دنیا حسرت بود.
رضا جباری از لزوم تغییر تاکتیک ایران برای موفقیت در آینده می‌گوید