عکس | سود ۱۰۰ درصدی دلالان از بازار گوشت قرمز
عکس | سود ۱۰۰ درصدی دلالان از بازار گوشت قرمز
صنعت دامپروری ایران روزهای حساسی را می‌گذراند؛ از یک طرف سطح مراتع کشور به دلایلی چون خشکسالی در حال کاهش است و از طرفی نیاز به سرمایه در گردش واحدهای پرورش دام افزایش یافته‌ است.
 عوامل  گرانی گوشت