عکس | برداشت ۴۰۰۰میلیاردی مخابرات، قانونی یا غیرقانونی؟
عکس | برداشت ۴۰۰۰میلیاردی مخابرات، قانونی یا غیرقانونی؟
«جام‌جم» از ماجرای هزینه ۲۰هزار تومانی قبوض تلفن ثابت گزارش می‌‌دهد.