عملکرد اساتید در آموزش مجازی “دقیق تر” رصد می‌شود
عملکرد اساتید در آموزش مجازی “دقیق تر” رصد می‌شود
دبیر کل اتحادیه دانشگاه‌های غیرانتفاعی کشور اعلام کرد که دانشگاه‌های غیرانتفاعی در دوران کرونا و آموزش مجازی، به صورت دقیق‌ عملکرد اساتید را ارزیابی می‌کنند و نسبتا نتایج خوبی هم گرفته‌اند.

دکتر علی آهون منش عملکرد مسئولان و متولیان حوزه آموزش عالی در دوران کرونا را مطلوب دانست و گفت: کرونا مانند مهمان ناخوانده‌ای بود که برای ما زحمت ایجاد کرد و ما در جهت رفع این زحمت برنامه‌ریزی می‌کنیم. برای این کار باید آمادگی‌های اولیه وجود می‌داشت، که وجود نداشته است. به عنوان مثال، پهنای باند برای آموزش مجازی وجود نداشت.