علیپور مدیرعامل باشگاه تراکتور شد
علیپور مدیرعامل باشگاه تراکتور شد
با تصمیم هیئت مدیره باشگاه تراکتور تبریز، محمد علیپوربه عنوان مدیرعامل جدید باشگاه تراکتور تبریز انتخاب شد.

بر اساس تصمیم هیئت مدیره باشگاه تراکتور تبریز، محمد علیپور به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه تراکتور انتخاب شد. همچنین میر معصوم سهرابی بر اساس تصمیم مالک باشگاه به عنوان عضو هیئت مدیره و معاون ورزشی منصوب شد.

کد خبر: ۱۰۵۳