تهران - افلاکیون: فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران اعلام کرد که منع تردد شبانه تاثیری در کاهش کرونا ندارد.
عدم تأثیرگذاری منع تردد شبانه در کاهش مبتلایان کرونا
عدم تأثیرگذاری منع تردد شبانه در کاهش مبتلایان کرونا

علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران در جلسه ستاد مدیریت مقابله با کرونای استان تهران گفت: ممکن است شاخص پایین آمدن میزان مرگ و میر زمان بر باشد، اما نکته مهمی که وجود دارد این است که آثار تعطیلی‌ که در تهران اعمال شد نتیجه خوبی داشته و نکته بعدی بحث واکسیناسیون است که نباید زنجیره تزریق واکسن قطع نشود و واکسن مراکز باید تامین شوند.

وی افزود:در تهران ما نیاز به بازنگری در شیوه نامه‌ها داریم و ساز و کار‌ها باید مورد بررسی قرار گیرند. بحث منع تردد شبانه تاثیری در کاهش کرونا ندارد و نتیجه‌ای جزء به کارگیری و خستگی نیرو‌های انسانی پلیس نداشته است و باید این طرح مورد بررسی قرار گیرد.