با وجود اصلاح تعرفه گاز، همچنان مشترکان پله آخر حداقل معادل حدود 5 میلیون تومان در ماه، درواقع دریافت می‌کنند، درحالی که مشترکان پله اول با توجه به مصرف درواقع معادل 500 هزار تومان یارانه می‌گیرند.

به گزارش افلاکیون ، مصوبه هیئت وزیران درباره اصلاح تعرفه گاز مشترکان خانگی چهارشنبه ۱۶ آذر ابلاغ شد، طبق این مصوبه، پله‌های اول تا سوم بدون تغییر قیمت باقی ماندند، اما پله چهارم تا ششم ۳۰ درصد افزایش و پله هفتم تا دهم ۵۰ درصد افزایش نسبت به تعرفه قبلی را داشتند و همچنین تعرفه پله‌های یازدهم و دوازدهم نیز عدد ثابت ۵۰۰۰ و ۶۰۰۰ تومان به ازای هر متر مکعب تعیین شدند.

تصویر ۱- تعرفه جدید گاز خانگی (واحد: ریال)

بدین ترتیب تعرفه گاز ۶۴ درصد از مشترکان هیچ تغییری نکرد ولی طبق محاسبات، قبض گاز مشترکان دو پله آخر که جزو طبق مرفه‌نشین هستند، بیش از ۴ برابر شد و از رقم حداقل ۲۳۰ هزار تومان در ماه به حداقل ۹۷۵ هزار تومان در ماه افزایش پیدا کرد.

جدول ۱- میزان قبض و یارانه دریافتی مشترکان هر پله در تعرفه قدیم و جدید (واحد: تومان)

همانطور که می‌دانید قبض گاز مشترکان بدین صورت محاسبه می‌شود که بسته به کل مصرف مشترک، میزان مصرف هر پله در تعرفه آن پله ضرب می‌شود و همه اعداد به دست آمده با یکدیگر جمع می‌شوند.

بدین ترتیب به دلیل بهره‌مندی مشترکان پرمصرف از قیمت‌های یارانه‌ای در پلکان‌های ابتدایی، طبق تعرفه جدید گاز نیز همچنان مشترکان پرمصرف در پله‌های آخر یارانه پنهان قابل توجهی را دریافت می‌کنند.

تصویر ۲ یارانه قدیم و جدید مشترکان هر پله را نشان می‌دهد. بدین ترتیب همچنان مشترکان پله آخر حداقل حدود ۵ میلیون تومان یارانه در ماه دریافت می‌کنند درحالی که مشترکان پله اول تنها ۵۰۰ هزار تومان یارانه می‌گیرند.

تصویر ۲

سال گذشته دولت سیزدهم بعد از ۶ سال، تعرفه گاز خانگی را با تمرکز بر پرمصرف‌ها اصلاح کرد و حال امسال مجددا اصلاح قیمت‌ها صورت گرفته است. اما بررسی شاخص‌ها نشان می‌دهد که همچنان تا نقطه مطلوب برای برقراری عدالت در پرداخت یارانه‌ها فاصله زیادی است و این روند اصلاح قیمت در پله‌های پایانی نباید متوقف شود.

بنابراین گزارش ضرورت دارد همه مردم نسبت به صرفه‌جویی مصرف گاز اقدام کنند، مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران می‌گوید: ‌مشترکان خانگی که مصرف گاز آنها در ماه‌های سرد سال نسبت به دوره مشابه پارسال کمتر شود، به ازای هر یک واحد درصد کاهش، مشمول تخفیف یا همان پاداش صرفه‌جویی معادل سه واحد درصد در گازبهای صورتحساب همان دوره خواهند شد که این تخفیف تا سقف ۴۵ درصد گازبها در صورتحساب آنها اعمال خواهد شد؛  مشترکانی که در ماه‌های بسیار سرد سال، مصارف آنها حداکثر ۷۰ درصد الگوی متعارف مصرف (سقف پله ۳ جدول پلکانی) باشد، گازبهای آنها ۱۰۰ درصد رایگان خواهد بود.