نبرد میان مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی دارای ابعادی مختلفی است که یکی از آنها جنگ اطلاعاتی امنیتی است که شدت آن کمتر از جنگ نظامی نیست.
ضرببه مهلک گردان‌های قدس به رژیم صهیونیستی
ضرببه مهلک گردان‌های قدس به رژیم صهیونیستی

به گزارش افلاکیون، در گزارش گردان‌های القدس که توسط شبکه القدس الیوم پخش شد، برای اولین بار تصاویری از کشف این تجهیزات جاسوسی به نمایش درآمده است.

پیشتر گردان‌های قدس توانسته بودند جاسوسانی را در شاباک صهیونیستی وارد کنند که ضربه بسیار سنگینی برای وجهه و آبروی این دستگاه اطلاعاتی امنیتی رژیم صهیونیستی بود.

در گزارش ویدیویی اخیر گردان‌های قدس آمده است: نبرد میان مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی دارای ابعادی مختلفی است که یکی از آنها جنگ اطلاعاتی امنیتی است که شدت آن کمتر از جنگ نظامی نیست.

از زمان تشکیل موجودیت رژیم صهیونیستی تاکنون، سازمانهای اطلاعاتی رژیم به ویژه شاباک همواره کوشیدند فرماندهان و نیروهای مقاومت فلسطین را با استفاده از تجهیزات جاسوسی پیشرفته رصد و ترور کنند اما این مقاومت به ویژه گردان‌های قدس با هوشیاری کامل توطئه‌های دشمن را خنثی و شبکه‌ها و تجهیزات جاسوسی آن در غزه را کشف کرد.

این ویدیو شامل تصاویری از تجهیزات جاسوسی است که دشمن صهیونیستی در مناطق حساس غزه برای رصد فعالیت‌های مقاومت کار گذاشته بود که توسط گردان‌های قدس کشف شده است.

  • منبع خبر : تسنیم