سرود ماندگار «ممد نبودی» با نوای کویتی‌پور به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر را درادامه خواهید شنید.