صالحی امیری به رییس فیفا اعتراض کرد
صالحی امیری به رییس فیفا اعتراض کرد
رییس کمیته ملی المپیک به خاطر حذف این کمیته از مجمع فدراسیون فوتبال در اساسنامه جدید به رییس فیفا نامه نوشت.

به گزارش افلاکیون در شرایطی که اساسنامه فدراسیون فوتبال بعد از چند ماه کش و قوس با تایید فیفا بالاخره به تصویب رسید و شرایط برای برگزاری انتخابات فراهم شده، رییس کمیته ملی المپیک به حذف جایگاه این کمیته در مجمع اعتراض دارد.

صالحی امیری در این باره گفت: در تمام دنیا کمیته ملی المپیک در مجمع فدراسیون ها هست و در اکثر کشورها کمیته المپیک رییس مجامع است. به اعتقاد من بی تدبیری باعث حذف کمیته ملی المپیک از مجمع فدراسیون فوتبال شده و این اتفاق عامدانه رخ داده است. کمیته ملی المپیک یک نهاد دولتی نیست؛ بلکه یک نهاد عمومی غیردولتی است.
وی افزود: من در همین رابطه نامه اعتراضی خود را به آقای اینفانتینو، رییس فیفا نوشتم و منتظرم پاسخ نامه را بدهند.