تهران – افلاکیون: با ابلاغ وزارت صمت به گمرک، صادرات روغن کنجد آزاد شد. به گزارش خبرنگار مهر، سعید عباسپر مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه پنجاهمین جلسه توسعه صادرات مبنی بر لغو ممنوعیت صادرات روغن کنجد را به علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران ابلاغ کرد. […]

صادرات روغن کنجد آزاد شد
صادرات روغن کنجد آزاد شد

تهران – افلاکیون: با ابلاغ وزارت صمت به گمرک، صادرات روغن کنجد آزاد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عباسپر مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه پنجاهمین جلسه توسعه صادرات مبنی بر لغو ممنوعیت صادرات روغن کنجد را به علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران ابلاغ کرد.