شگرد حرفه ای سارق دلار در جلوی دوربین
شگرد حرفه ای سارق دلار در جلوی دوربین

افلاکیون–  تردستی حرفه ای آقای دزد را در ویدئوی زیر ببینید:  

افلاکیون–  تردستی حرفه ای آقای دزد را در ویدئوی زیر ببینید: