پیمان فخری اجازه حضور شمشیربازان در مراسم افتتاحیه و پرچمداری کاروان را نداد.
شمشیربازان از گزینه پرچمداری کاروان المپیک خارج شدند
شمشیربازان از گزینه پرچمداری کاروان المپیک خارج شدند

به گزارش افلاکیون، پیمان فخری در خصوص اینکه نام علی پاکدامن و مجتبی عابدینی به عنوان گزینه‌ پرچم‌داری کاروان ایران در مراسم افتتاحیه مطرح شده است، گفت: به عنوان سرمربی این تیم اجازه نمی‌دهم این دو ورزشکار و هیچ‌یک از شمشیربازان پرچمدار باشند و یا در مراسم افتتاحیه حضور داشته باشند.

وی در ادامه افزود: فردای مراسم افتتاحیه شمشیربازان مسابقه دارند و صلاح نیست که تا دیر وقت درگیر مراسم افتتاحیه باشند.

بازی‌های المپیک توکیو از اول مرداد تا ۱۷ این ماه برگزار می‌شود.