در طرح کرمان موتور؛ برای خرید با اقساط 12 ماهه بهره صفر درصد، برای خرید با اقساط 24 ماهه بهره 10 درصد، و برای خرید با اقساط 36 ماهه بهره 15 درصد مطالبه شده است.
شرایط وام برای خرید خودرو
شرایط وام برای خرید خودرو
افلاکیون-حالیکه بازار خودرو به دلیل انتظارات تورمی منفی دچار کاهش شده و در سراشیبی سقوط قرار گرفته است، خودروسازان و مونتاژکاران داخلی در سایه انحصار محض، حمایت دولتی بی منطق و تماشاچی بودن مجلس و نهادهای نظارتی، به بازی های روانی برای کشاندن مردم به بازار یک طرفه خرید خودرو با قیمتگذاری نجومی روی آورده اند.
میز بازار تحریریه نخستین رسانه ایرانی بود که به خریداران توصیه کرد از خرید در بازار کنونی اجتناب کرده و خرید خود را تا می توانند عقب بیاندازند. در تایید این موضوع، کرمان موتور طرح جدید فروش ۳ محصول خود را در دی ماه ۹۹ ویژه نمایندگی های مجاز آغاز کرده است.
در این طرح، اگرچه خودروساز کرمانی به ناز کردن ادامه داده و دو محصول خود را با قیمت غیرقطعی اعلام کرده است، اما با پیشنهاد شرایط ویژه اقساطی که از سال ۱۳۹۶ تاکنون بی سابقه می باشد، مدلها خود را عرضه کرده است.
در طرح کرمان موتور؛ برای خرید با اقساط ۱۲ ماهه بهره صفر درصد، برای خرید با اقساط ۲۴ ماهه بهره ۱۰ درصد، و برای خرید با اقساط ۳۶ ماهه بهره ۱۵ درصد مطالبه شده است.
در شرایط که در سایه بی نظارتی بانک مرکزی و تاخت و تاز بانک های خصوصی، اقدامی برای کاهش نرخ بهره بانکی انجام نمی شود و مردم راه معقولی برای دریافت وام بانکی جهت خرید کالاهای سرمایه ای و یا مصرفی ندارند، عدم تقاضای موثر و انتظارات تورمی منفی باعث کاهش بهره بانکی در کارخانه های مونتاژ خودرو مانند کرمان موتور شده است. زیرا هیچ بانکی وام با بازپرداخت ۳ ساله و بهره ۱۵ درصد به متقاضیان ارائه نمی کند.
در صورتی که مردم به سیاست عدم خرید خودرو ادامه دهند، در ماههای آتی شاهد علنی تر شدن التماس خودروسازان داخلی برای فروش خودرو خواهیم بود و شرایط به مراتب بهتری؛ هرچند همچنان فرسنگ ها از استانداردهای دنیا عقب است؛ پیشنهاد می شود.
تا زمانی که واردات خودرو با تعرفه حداکثر ۲۰ درصد آزادسازی نشود معضل خودرو ایران حل نشده و خیابان های ایران با تردد خودروهای محقر و از رده خارج همچنان خجالت آورترین خیابان های جهان باقی خواهند ماند.