لیگ برتر ایران با چند دیدار پیگیری شد که در نهایت سپاهان اصفهان همچنان صدرنشین این لیگ باقی ماند.
سپاهان صدر نشین جدول لیگ باقی ماند
سپاهان صدر نشین جدول لیگ باقی ماند