سمیعی دو شغله ؟!؟
سمیعی دو شغله ؟!؟
معاون وزیر ورزش پیرامون دوشغله بودن مدیرعامل پرسپولیس توضیح داد و گفت: سرپرستی سمیعی در حراست وزارت ورزش موقتی است.

به گزارش افلاکیون چند روز بعد از انتخاب جعفر سمیعی به عنوان مدیرعامل پرسپولیس و در شرایطی که او پیش از این به عنوان مدیرکل حراست وزارت ورزش فعالیت می کرد، حکم جدیدی از سوی وزیر ورزش برای سمیعی صادر شد.

این بار سمیعی به عنوان سرپرست اداره کل حراست وزارت ورزش  منصوب شده بود؛ در حالی که مدیرعاملی پرسپولیس پستی وقت گیر به حساب می آید و بعید است فردی که در این جایگاه حضور دارد، بتواند مسئولیت دیگری را هم همزمان داشته باشد.

این موضوع که در روزهای اخیر با انتقاد اهالی ورزش همراه بود، امروز واکنش مهدی علی نژاد، معاون وزیر ورزش را به همراه داشت. او در این باره گفت: وی با توجه به اینکه مدیرعامل باشگاه شد، طبیعی بود که نمی توانست به عنوان مدیرکل حراست به کار خود ادامه دهد، چون دو شغله محسوب می شد. از آنجایی که انتخاب مدیرکل حراست جدید فرایندی دارد و باید هماهنگی هایی بین وزارت ورزش و حراست کل شکل بگیرد، نیاز به زمان داشتیم و از طرفی نمی توانستیم مسئولی برای حراست نداشته باشیم. تصمیم گرفتیم که حکم سرپرستی برای وی صادر شود. این به آن معنا نیست که سمیعی قرار است به کار خود در این سمت ادامه دهد. این کار به صورت موقت انجام شده و با هماهنگی هایی که صورت خواهد پذیرفت، به زودی مدیرکل حراست معرفی خواهد شدتا مشکلی رخ ندهد.