زینب سلیمانی: خوشحالی ام از شکست ترامپ به معنای آمدن بانیان داعش نیست
زینب سلیمانی: خوشحالی ام از شکست ترامپ به معنای آمدن بانیان داعش نیست
زینب سلیمانی، فرزند سردار سلیمانی با انتشار توئیتی به نتیجه انتخابات آمریکا واکنش نشان داد و نوشت: باخت ترامب قمارباز و جنایتکار در انتخابات آمریکا امری نیست که خوشحالی خود را پنهان کنیم.

به گزارش افلاکیون، زینب سلیمانی، فرزند سردار سلیمانی به نتیجه انتخابات آمریکا واکنش نشان داد.

احمق درجه یکی که مشاورانی احمق تر به او گفته بودند که با آفریدن آن شب شوم و سیاه آینده انتخاباتی خود را تضمین می‌کند غافل از اینکه خداوند در کمین نشسته و خون سردار قهرمان ایرانیان او را به یکی از نفرت انگیزترین سیاستمداران جهان تبدیل خواهد.

خوشحالی از رفتن ترامپ هرگز به معنای رضایت از روی کار آمدن کسی نیست که خود از بانیان داعش است و شهادت سردار ما را «اجرای عدالت» خواند.