رئیس کانون انجمن صنفی کارگران ایران گفت: زمان مشخصی برای اجرای طرح دستمزد منطقه‌ای تعیین نشده و به محض برگزاری جسله شورای عالی کار نقاط قوت و ضعف آن بررسی خواهد شد.
زمان اجرای طرح دستمزد منطقه‌ای مشخص نیست
زمان اجرای طرح دستمزد منطقه‌ای مشخص نیست

به گزارش خبردون، ناصر چمنی رئیس کانون انجمن صنفی کارگران ایران  درباره زمان اجرایی و جزئیات طرح دستمزد منطقه‌ای، اظهار کرد: در طرح دستمزد منطقه‌ای حداقل میزان مزد باید مشخص و شرایط هر استان بررسی شود.

وی ادامه داد: جزئیات این طرح در مرکز پژوهش‌های سازمان تامین اجتماعی در حال بررسی است و با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، زیرساخت‌های لازم برای اجرایی شدن این طرح وجود ندارد.

رئیس کانون انجمن صنفی کارگران ایران تصریح کرد: تاکنون زمان مشخصی برای اجرای طرح دستمزد منطقه‌ای تعیین نشده است و به محض برگزاری جلسه شورای عالی کار، گزارش‌های پژوهشی ارائه شده توسط سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی این شورا قرار خواهد گرفت.

چمنی ادامه داد: در طرح دستمزد منطقه‌ای نیاز به یک ساختار قوی و برنامه‌ریزی شده در بحث صنعت و تولید هستیم که متاسفانه گزارش‌ها حاکی از افزایش تورم در مناطق محروم نسبت مناطق شهری است.

رئیس کانون انجمن صنفی کارگران ایران تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی گمان نمی‌کنیم مرکز پژوهش‌ها بتواند گزارش دقیقی از میزان سود کارفرما، سود کالا و دستمزد تمام شده برای کارگران به شواری عالی کار ارائه کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر ارزیابی دقیقی در این زمینه صورت نگیرد نمی‌توان به سمت اجرایی شدن طرح دستمزد منطقه‌ای حرکت کرد، چرا که مولفه‌ها و زیرساخت‌های مختص به خود را لازم دارد.