رئیس جهاد دانشگاهی از رونمایی قطار متروی ملی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: با اجرای این پروژه دانش بومی طراحی و ساخت آن کسب‌ شده است.
رونمایی از قطار متروی ملی در آینده‌ای نزدیک
رونمایی از قطار متروی ملی در آینده‌ای نزدیک