روسیه در مورد تاثیر موج دوم کرونا بر بازار جهانی نفت هشدار داد
روسیه در مورد تاثیر موج دوم کرونا بر بازار جهانی نفت هشدار داد
«الکساندر نوواک» وزیر انرژی روسیه در مورد تاثیر موج دوم شیوع کرونا بر بازار جهانی نفت هشدار داد.

نوواک در گفت و گو با شبکه تلویزیونی روسیه۲۴ گفت: وضعیت بازار جهانی نفت تا اندازه زیادی بستگی به تدابیر محدودکننده خواهد داشت که دولت های کشورهای مختلف (برای پیشگیری از کرونا) اتخاذ می کنند.
وی با بیان اینکه در زمان حاضر وضعیت بازار جهانی نفت باثبات است، اظهار داشت: اما وضع مبهم باتوجه به ریسک آغاز موج دوم شیوع بیماری کرونا حفظ شده است.

کد خبر: ۱۰۲۸