سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد مدرکی که نشانگر این باشد، روزه داری ابتلا به کرونا را افزایش می دهد، وجود ندارد.
روزه داری تأثیری بر ابتلا به کرونا ندارد
روزه داری تأثیری بر ابتلا به کرونا ندارد

به گزارش افلاکیون، سازمان بهداشت جهانی با انتشار بیانیه ای، وجود شواهدی که نشانگر افزایش ابتلا به کرونا در نتیجه روزه داری باشد را رد کرد.

در دستورالعملی که در پایگاه این سازمان با عنوان «فعالیت های ایمن در رمضان در چارچوب کووید ۱۹» به تاریخ ۷ آوریل ۲۰۲۱ منتشر شده، آمده است:

ماه رمضان با حفظ سبک زندگی سالم و پیروی از ۵ اقدامات پیشگیرانه در زمینه کووید ۱۹ سالم بمانید.

هیچ مدرکی که نشان دهد روزه داری می تواند خطر ابتلا به کرونا را افزایش دهد، وجود ندارد. آیا شما علائم طولانی مدت کووید ۱۹ را پس از ابتلا تجربه می کنید؟ خیر.

اگر شما احساس ناخوشی دارید و یا از گروه های حساس هستید، از حضور در رویداد ها خودداری کنید. راهی دیگر را برای کمک و تعامل با دیگران به وسیله ابزار های ارتباطی دیجیتال پیدا کنید. در صورتی که واجد شرایط هستید، خود را واکسینه کنید.

تجمعات مذهبی و یا دورهم جمع شدن های اجتماعی را یا لغو کرده و یا به شکلی جدی اصلاح کنید. باید در صورت برپایی رویداد های مذهبی، افراد مورد تشویق قرار گیرند تا در مساجد و مکان های عبادتی، اقدامات ایمن را بکار گیرند.

هیچ مدرکی که نشان دهد روزه داری می تواند خطر ابتلا به کرونا را افزایش دهد، وجود ندارد. آیا شما علائم طولانی مدت کووید ۱۹ را پس از ابتلا تجربه می کنید؟ خیر.

اگر شما احساس ناخوشی دارید و یا از گروه های حساس هستید، از حضور در رویداد ها خودداری کنید. راهی دیگر را برای کمک و تعامل با دیگران به وسیله ابزار های ارتباطی دیجیتال پیدا کنید. در صورتی که واجد شرایط هستید، خود را واکسینه کنید.

تجمعات مذهبی و یا دورهم جمع شدن های اجتماعی را یا لغو کرده و یا به شکلی جدی اصلاح کنید. باید در صورت برپایی رویداد های مذهبی، افراد مورد تشویق قرار گیرند تا در مساجد و مکان های عبادتی، اقدامات ایمن را بکار گیرند.