دولت باید بنای خود را روی توسعه کسب و کار روستاها بگذارد
دولت باید بنای خود را روی توسعه کسب و کار روستاها بگذارد
سخنگوی دولت گفت: دولت در این دوره باید بنای خود را علاوه بر تداوم روند توسعه زیرساختی، بر ارتقای نرم‌افزاری و توسعه روستاها از منظر کسب و کار و رفاه بگذارد.

علی ربیعی سخنگوی دولت در یادداشتی با عنوان «روز روستا و ضرورت گذار به توسعه سازوکاری» نوشته است: «چند دهه برنامه‌ریزی توسعه‌محور در ایران در بهترین حالت به گسترش زیرساخت‌های بدون برنامه برخورداری مردم از آنها، طرح‌های بزرگ، کم بزرگ و کم‌اثر، تندیس‌هایی از صنعت (مانند کارخانه‌های فولاد با مقیاس تولید پایین و بدون آب که به مرور همه آنها تعطیل شده‌اند) دودکش‌هایی بلند، پل‌ها، اتوبان‌ها و… انجامیده و درآمدهای سرشار نفتی در دوره‌هایی از ایجاد احساس خوشبختی و رفاه در دهک‌های پایین ناتوان مانده است.

کد خبر: ۱۰۷۴