دلار نقطه تهدیدی برای کشور
دلار نقطه تهدیدی برای کشور
سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل ظهار داشت: در سال 82 رهبر معظم انقلاب اسلامی دستور تشکیل سازمان پدافند غیر عامل را صادر فرمودند. هر ساله 8 آبان نیز روز ملی پدافند غیر عامل است و طی یک هفته برنامه‌ها و اقداماتی بدین‌ مناسبت برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه برنامه‌های امسال از پنجم تا دوازدهم آبان برگزار می‌شود و در تعریف پدافند غیرعامل گفت: این پدافند، پدافند بدون اسلحه و مکمل پدافند نظامی است. رویکرد امروز ما پدافند هوشمند ترکیبی است.
سردار جلالی خاطرنشان کرد: تقسیم کاری بین سازمان پدافند و سازمان مدیریت بحران شکل گرفته است. مقابله با تهدیدات طبیعی با مدیریت بحران و مقابله با تهدیدات انسان‌ساخت با سازمان پدافند غیرعامل است. طی سه دهه گذشته شکل و نوع تهدیدات تغییر پیدا کرده و از این رو نیازمند رصد دائم است.