یک کارشناس اقتصادی نوشت: بررسی های اقتصادی، گزارشات دیوان محاسبات و حجیم شده پرونده های قضایی ناشی رانت های ایجاد شده از تخصیص ارز شوم(4200تومانی) ،که هرروز اخبارش از گوشه و کنار کشور، گوش خراش مردم و مسئولین است، مهر تائیدی بر این ادعاست که حیات این ارز دولتی به اتمام رسیده است.
دفاع از ارز فساد زای ۴۲۰۰ تومانی برای چیست؟
دفاع از ارز فساد زای ۴۲۰۰ تومانی برای چیست؟
به گزارش افلاکیون، کاظم معتمدی کارشناس و پژوهشگر مسائل روز اقتصادی نوشت: ارزچیان یا کاسبان ارز، تاریخ ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷ را که مقارن با زادروزتولد ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده را هیچ گاه فراموش نمی کنند. تولدی که رویای پولدارشدن آنان را جامه عمل پوشاند و اگر از آنان تاریخ تولدشان سوال شود همگی به اتفاق ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷ را تاریخ تولد خود اعلام می نمایند.
بله، منظورم نرخ ارز جهانگیری یا همان غریب آشنایی است که می توانست در خدمت اقشار ضعیف و دهک های پائین کشور، جهت تامین کالاهای اساسی شان باشد و به اقتصاد کشور خدمت نماید، اما دقیقا بلای جان اقتصاد و اقشار ضعیف جامعه و زنده شدن مرغ مرده ۳۰ هزارتومانی گردید.
بررسی های اقتصادی، گزارشات دیوان محاسبات و حجیم شده پرونده های قضایی ناشی رانت های ایجاد شده از تخصیص این ارز شوم،که هرروز اخبارش از گوشه و کنار کشور، گوش خراش مردم و مسئولین است، مهر تائیدی بر این ادعاست که حیات این ارز دولتی به اتمام رسیده تا جایی که آقای عبدالناصرهمتی رئیس کل بانک مرکزی، سکاندار و در عین حال مخالف این ارز پرمنازع، در حاشیه جلسه اخیر هیات دولت در درستی تخصیص ارز ۴۲۰۰ دچار ابهام گردیده و اعلام می دارد چنانچه توزیع این ارز در زنجیره واردات و بصورت مرحله ای بدست مردم برسد می تواند تاثیر مثبتی با خود همراه داشته باشد همچنین در جلسات قبل تر موافقت خود با وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی را ناشی از تابعیتش با سیاست های دولت در تامین کالاهای اساسی مردم با قیمت های پائین می داند و مشکل را در توزیع ناصحیح کالا عنوان می نماید و قائل به حذف ارز دولتی و پرداخت تفاوت آن به دهک های پائین بصورت یارانه ای هستند.
با نگرشی در مطلب فوق و با قیاسی که اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی با مرغ ۳۰ هزار تومانی داشته اند، جای این سوال خالی است که چرا همچنان عده ای اصرار بر وجود این ارز دولتی دارند و آیا ارز جهانگیری همچنان نیاز به حمایت دارد یا توقف و قضاوت؟