در دوران کرونا ۳۱ هزار و ۳۱۴ جلسه دادرسی الکترونیکی برگزار شده است
در دوران کرونا ۳۱ هزار و ۳۱۴ جلسه دادرسی الکترونیکی برگزار شده است
حاجی‌محمدی گفت: از ابتدای سال تاکنون که کشور درگیر بیماری کرونا بوده، ۳۱ هزار و ۳۱۴ جلسه دادرسی الکترونیکی برگزار شده است.

به گزارش افلاکیون، حاجی‌محمدی رئیس سازمان زندان‌ها، در جریان جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به اجرای طرح سراسری پایش زندان‌ها به ارائه گزارشی در این زمنیه پرداخت و تأکید کرد: وضعیت زندان‌ها باید به صورت مستمر توسط سازمان زندان‌ها و قضات رصد و نتایج حاصل از آن نسخه‌های تأدیبی و تربیتی ارزیابی شود؛ لذا ریاست قوه قضائیه به منظور توجه دادن به این مهم بخشنامه پایش وضعیت زندانیان را صادر کردند.

وی اظهار داشت: از شقوق مترقی این بخشنامه، ملاقات الزامی قضات با زندانیان است و در مواردی که قضات مخالف تغییر وضعیت زندانیان هستند، باید با زندانی ملاقات کنند و از دیگر موضوعات مهم در این زمینه ت بهره مندی زندانیان از ارفاقات قانونی است.

رئیس سازمان زندان‌ها در ادامه گفت: از ابتدای سال تاکنون که کشور درگیر بیماری کرونا بوده، ۳۱ هزار و ۳۱۴ جلسه دادرسی الکترونیکی برگزار شده که از این تعداد، حدود ۲۸ هزار و ۱۱۴ مورد یعنی بیش از ۸۹ درصد از ابتدای تیر ماه تاکنون برگزار شده است.

حاجی محمدی با اشاره به آمار زندانیان کشور، افزود: نزدیک به ۵۰ درصد آمار زندانیان کشور را محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر تشکیل داده است.