دبیر خانه جایزه جوان نوآور ماندگار، نشان عالی شهید موسوی با حضور دکتر محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور، دکتر ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، مهندس آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری و جمعی از مسئو لان افتتاح شد.

به گزرش افلاکیون، دبیر خانه جایزه جوان نوآور ماندگار، نشان عالی شهید موسوی با حضور دکتر محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور، دکتر ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، مهندس آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری، دکتر طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر وحدت، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، دکتر آقامیری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و رئیس شورای سیاستگذاری جایزه، دکتر داداندیش، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب و رئیس جایزه و دکتر امین پیرمحمدزاده، دبیر جایزه و جمعی از معاونان و مدیران دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی افتتاح شد.