حکم پارلمان چشم بادامی برای جباروف
حکم پارلمان چشم بادامی برای جباروف
پارلمان قرقیزستان جباروف را به عنوان نخست وزیر این کشور تایید کرد.

به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، پارلمان قرقیزستان امروز (چهارشنبه) سادیر جباروف را به عنوان نخست وزیر این کشور تایید کرده است.
قنات عیسایف، رئیس پارلمان قرقیزستان انتصاب جباروف را به وی تبریک گفت.
حالا سورونبای جینبکف، رئیس جمهوری این کشور باید حکم نخست وزیر جدید را ظرف سه روز امضا کند. حتی اگر این اقدام صورت نگیرد، جباروف به هر حال نخست وزیر منصوب شده خواهد بود.