اگر به عنوان قرض باشد و شرط کنید که قرض گیرنده هر ماه مقداری سود به شما بپردازد، قرض ربوی و حرام است، و اگر به عنوان وکالت باشد، یعنی دریافت کننده را وکیل مطلق کنید تا با پول شما برای شما کار کند و مقداری از سود‌های حاصله را به شما بپردازد و مابقی را برای خود بردارد، اشکال ندارد.
حکم دریافت سود سرمایه
حکم دریافت سود سرمایه

به گزارش افلاکیون، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری www.leader.ir، استفتاء جدیدی در مورد «حکم دریافت سود سرمایه» منتشر کرد.

سؤال: من می‌خواهم سرمایه‌ای را به شخصی بدهم تا با آن کار کند و یک مبلغ ثابت ماهانه سود بدهد، آیا دریافت سود حکم ربا را دارد؟

جواب: اگر به عنوان قرض باشد و شرط کنید که قرض گیرنده هر ماه مقداری سود به شما بپردازد، قرض ربوی و حرام است، و اگر به عنوان وکالت باشد، یعنی دریافت کننده را وکیل مطلق کنید تا با پول شما برای شما کار کند و مقداری از سود‌های حاصله را به شما بپردازد و مابقی را برای خود بردارد، اشکال ندارد.