آرش میر اسماعیلی قهرمان جودوی جهان و کشوری و رئیس فدراسیون جودوی کشور حمایت خود از آیت الله رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد.