براساس قانون حضانت فرزند پس از فوت پدر باید برعهده فرد خاصی باشد.
حضانت بچه پس از فوت پدر چگونه است؟
حضانت بچه پس از فوت پدر چگونه است؟

به گزارش افلاکیون، گاهی اوقات بعد از به دنیا آمدن کودک، پدر به دلایلی مختلف مانند تصادف جان خود را از دست می‌دهد که در این صورت و مطابق با قانون حضانت طفل برعهده مادر است.

در این میان حتی اگر جد پدری یا قیم بچه زنده باشد، باز هم مادر سرپرست کودک خواهد بود.

البته اگر کسی بتواند ناشایستگی مادر در نگهداری از کودک را ثابت کند، حضانت از مادر سلب خواهد شد. همچنین باید توجه داشت مادر برای نگهداری از فرزند خود نمی‌تواند تقاضای اجرت کند، زیرا نگهداری فرزند از یک طرف حق و از طرف دیگر وظیفه مادر است و باید توجه داشت مادر می‌تواند برای کودک خود تقاضای نفقه کند.