معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: نهاد ریاست جمهوری مثل همه دستگاه‌های دیگر در قانون بودجه سنواتی ردیف بودجه دارد و هزینه‌ها بر اساس قوانین و مقررات است.
حساب خاص برای رئیس جمهور وجود ندارد
حساب خاص برای رئیس جمهور وجود ندارد

به گزارش افلاکیون، حسینعلی امیری با تاکید بر این که خزانه دیگری در نهاد ریاست جمهوری وجود ندارد، گفت: محل هزینه‌های نهاد ریاست جمهوری و رئیس جمهور از اعتبارات نهاد ریاست جمهوری است.

وی بیان کرد: نهاد ریاست جمهوری مثل همه دستگاه‌های دیگر در قانون بودجه سنواتی ردیف بودجه دارد و این هم اختصاص به این دولت ندارد و همیشه چنین چیزی بوده است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اظهار داشت: در نهاد ریاست جمهوری، هزینه‌ها براساس قوانین و مقررات پرداخت می‌شود، ذی حساب وجود دارد و دیوان محاسبات بر نحوه هزینه اعتبارات نظارت می‌کند.

امیری تاکید کرد: تخصیص‌ها در ریاست جمهوری مثل دستگاه‌های دیگر است که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند و چیزی به عنوان خزانه دیگر در نهاد ریاست جمهوری وجود ندارد.