حساب خاص برای رئیس جمهور وجود ندارد
حساب خاص برای رئیس جمهور وجود ندارد
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: نهاد ریاست جمهوری مثل همه دستگاه‌های دیگر در قانون بودجه سنواتی ردیف بودجه دارد و هزینه‌ها بر اساس قوانین و مقررات است.

به گزارش افلاکیون، حسینعلی امیری با تاکید بر این که خزانه دیگری در نهاد ریاست جمهوری وجود ندارد، گفت: محل هزینه‌های نهاد ریاست جمهوری و رئیس جمهور از اعتبارات نهاد ریاست جمهوری است.

وی بیان کرد: نهاد ریاست جمهوری مثل همه دستگاه‌های دیگر در قانون بودجه سنواتی ردیف بودجه دارد و این هم اختصاص به این دولت ندارد و همیشه چنین چیزی بوده است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اظهار داشت: در نهاد ریاست جمهوری، هزینه‌ها براساس قوانین و مقررات پرداخت می‌شود، ذی حساب وجود دارد و دیوان محاسبات بر نحوه هزینه اعتبارات نظارت می‌کند.

امیری تاکید کرد: تخصیص‌ها در ریاست جمهوری مثل دستگاه‌های دیگر است که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند و چیزی به عنوان خزانه دیگر در نهاد ریاست جمهوری وجود ندارد.