حال بد دریاچه‌ای که هنوز زنده است
حال بد دریاچه‌ای که هنوز زنده است
قصه دریاچه ارومیه قصه تلخ و آشنایی است، ردپای ناکارآمدی دولت پیشین در وضعیت کنونی دریاچه هم دیگر برای خود اهالی دولت تدبیر هم آشکار است.

حالا اخبار رسمی هم موید این است که حال دریچه خوب نیست. رئیس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید وضعیت دریاچه ارومیه، خوب نیست.

روح‌الله متفکرآزاد گفته مساحت فعلی دریاچه ارومیه با مساحتِ آن در سال ۱۳۹۴ برابر است و این، یعنی دریاچه خشک نشده اما وضعیت خوبی ندارد.

این نماینده مجلس ابراز امیدواری کرده که دریاچه ظرف کمتر از یک سال به تراز هیدرولوژیک خود برسد؛ اما در عین حال تاکید کرده که دستیابی به تراز اکولوژیک دریاچه، چند سال زمان خواهد برد.